EeroPere tehokkuutta yhteiskuntaan

Ehdotus "Kansalaisaloitteeksi" sähkömarkkinalain parantamisesta

Yhteenveto alempana ehdotetun muutoksen vaikutuksista:
- Kun sähkönjakeluverkon kaudella 2016-2023 kerättävät sähköverkon lisääntyneet investointikulut laskutetaan vain siirretyn energian hinnoissa, ne kohdistuvat parhaiten siihen kulutukseen, joka niitä aiheuttaa.
- Vakioluontoisten, kulutuksesta riippumattomien komponenttien poisto verkkomaksuista poistaa hintojen kohdistamisvääristymää sekä parantaa kysynnän hintajoustoa ja hillitsee asumiskustannusten nousua. Samalla päästäisiin eroon myös turhaa työtä aiheuttavista pääsulakkeiden sinetöinneistä.
- Energiamaksujen verkkoyhtiökohtaisen perustellun aikajaon käyttöönotto parantaa varojen keräämisen osumista todella lisäinvestointeja vaativiin ajankohtiin sekä mahdollisesti vaikuttaa myös verkon käyttöasteen nousuun ja siten pienempään investointitarpeeseen.

Energiavirasto valvoo hinnoittelun kohtuullisuutta. Kohtuullisuus tarkoittaa tässä yhteydessä saman investointien tuottoasteen määrittämistä kaikille sähkön jakeluverkon haltijoille. Vuodesta 2016 alkaneen kahdeksan vuoden valvontakauden alun jälkeen julkaistuista hinnankorotuksista esiin nousivat erityisesti verkkoyhtiö Carunan ilmoittamat huomattavat sähkön siirtohintojensa korotukset. Syntyneen kohun jälkeen Energiamarkkinavirasto on esittänyt työ- ja elinkeinoministeriön harkittavaksi sähkömarkkinalain kehittämistoimenpiteitä, joissa pääosin pyrittäisiin määrittämään siirtohinnan kertakorotukselle enimmäisprosentti ja tulojen riittävä kohdentaminen investointeihin.

Tämän aloitteen tekijöiden mielestä kaavaillut muutokset eivät ole riittäviä tai oikean suuntaisia. Kun kerätään rahaa sähköverkkojen siirtokyvyn ja luotettavuuden parantamiseksi, on oltava tarkkana siitä, että suoritettavat tariffikorotukset kohdistuvat nimenomaan siihen siirrettävään energiamäärään, jota varten vahvistuksia ja muutostöitä joudutaan tekemään. Koska eniten energiaa siirretään ja toimituksen luotettavuusongelmia esiintyy syys-talvikauden arkipäivinä, niin nyt käsillä olevin perustein tehtävät siirtomaksujen korotukset on kohdistettava pelkästään energiamaksuihin samalla synnyttämällä niihin kunnon päivä-yö-viikonvaihde-jako.

On liian ylimalkaista vaatia kertakorotuksille vain hintakattoa. Kun korotukset kohdistetaan energiamaksuihin, saadaan samalla kunnon hinta verkon vahvistamista vaativista huipputehoista. Kuljetettava iso energiamäärä vastaa tarkalleen isojen tehojen ajankohtia ja tulot sähkön siirrosta ovat silloin parhaimmillaan. Isot sähkötehot esiintyvät yleisesti sähkön tuotannon suurimpiin päästöihin, fossiilisten tuotannon polttoaineiden isompaan käyttöön tai siirtovaikeuksiin. Siirtokustannusten kohdistaminen vain todella siirrettyyn energiamäärään, eli energiamaksuihin, edistää energiamarkkinoita, päästöjen vähentämistä ja energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä ja parantaa sähkön kysynnän hintajoustoa.

Koska alueellisen sähköverkkomonopolin haltijan verkkoon liittymisestä on jo maksettu merkittävä tehoperäinen liittymismaksu, sen pitäisi riittää ja tyytyä laskuttamaan ainoastaan verkon läpi siirretystä sähköenergian määrästä. Olisi omituista, että jo kerran maksetun kalliin liittymisen jälkeen kuluttajan olisi alueverkon jäsenenä lisäksi maksettava siirron perusmaksuja tai yleensä maksua tuohon verkkoon kuulumisesta eli pelkästä energiankäytöstä riippumattomia teho-, sulake- ja perusmaksutyyppisiä maksuja. Ne rasittaisivat eniten hyvin suurta pienkuluttajien joukkoa nostaen tarpeettomasti heidän asumiskustannuksiaan ilman lähes minkäänlaista kysynnän ohjausta.

Sähkömarkkinalain verkkohinnoittelua koskevien kohtien ja määräysten tulossa olevassa tarkennuksessa tulee hintakattomäärittelyjen lisäksi kieltää energian käytön tehokkuus- ja ympäristösyistä kaikenlaiset sen käytöstä riippumattomat hinnoittelun osat. Jakeluverkon haltijoiden tulotason määrittelyn lisäksi virastolle tulee antaa myös oikeus ja velvollisuus jakeluyhtiökohtaisesti perusteltujen energiamaksujen päivä-yö-viikonvaihde-ja kausijakojen vahvistamiseen.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat